İstifadə qaydaları

www.partner.az vebsaytında elanların və reklam materiallarının yerləşdirilməsi və materialların istifadəsi üçün qaydalar

1. Ümumi qaydalar

  1.1. Vebsaytın materiallarının və xidmətlərinin istifadəsi Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyi ilə tənzimlənir.

  1.2. Vebsaytın Administrasiyası yerləşdirilmiş elanlarda və müxtəlif materiallarda olan məlumata görə, habelə orada yerləşdirilmiş əlaqə və ya digər məlumatın həqiqi olmamasına görə heç bir məsuliyyət daşımır.

  1.3. Yalnız menyuda qeyd edilmiş istiqamətlər üzrə elanlar saytda yerləşdirilə bilər.

2. Yerləşdirmə Qaydaları

  2.1. İstifadəçi Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyini və ya beynəlxalq hüquq normalarını, habelə intellektual mülkiyyət, müəllif və/və ya müştərək hüquqları pozan məlumat kimi qiymətləndirilən məlumatın yerləşdirilməməsinə, həmçinin vebsaytın və ya onun xidmətlərinin normal işləkliyini pozan və ya onların pozuntusuna gətirib çıxaran hər hansı hərəkətlər etməməsinə razı olur.

  2.2. Adi (pulsuz) qaydada məlumatın yerləşdirilməsi 3 (üç) aylıq müddət ərzində mümkündür. Bu müddət ərzində İstifadəçi hər hansı səbəbə görə vebsaytdan məlumatı pozmaq istəyərsə vebsaytın administrasiyasına elanın nömrəsi ilə birlikdə onun pozulmasına dair məktub göndərilir.

  2.3. Pullu əsasda (Ana səhifədə) məlumatın yerləşdirilməsi 1 aylıq (30 günlük) müddətə mümkündür. Bundan sonra elanın yerləşdirilməsinin uzadılması ilə əlaqədar müraciət edilməyibsə vebsaytın administrasiyası elanı pozmaq hüququna malikdir.

  2.4. Vebsaytdakı İstifadəçinin şərhləri və qeydləri Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblərinə və ümumi qəbul edilmiş mənəvi və ədəb normalarına zidd olmamalıdır.

  2.5. İstifadəçi vebsaytda istinadı ola biləcək kənar resurslara girişə və onların istifadəsinə görə vebsaytın Administrasiyasının məsuliyyət daşımayacağı haqqında xəbərdar edilib.

  2.6. Administrasiya elan mətninin vebsaytın standartlarına uyğun unifikasiyası üçün elanları redaktə etmək hüququna malikdir.

  2.7. Administrasiya vebsaytda qüvvədə olan siyasətə uyğun olmayan elanları yerləşdirməmək hüququna malikdir və rədd cavabına görə ətraflı hesabat təqdim etmək öhdəliyini daşımır.

3. Digər şərtlər

  3.1. Hazırkı Qaydalardan irəli gələn və ya onlarla əlaqədar olan bütün ehtimal edilən mübahisələr Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun həll edilir.

  3.2. Məhkəmə tərəfindən Qaydaların hər hansı müddəasının qüvvəyə malik olmaması kimi və ya icbari şəkildə icra olunmaması kimi qiymətləndirilməsi Qaydaların digər müddəalarının qüvvədən düşməsi demək deyildir.

  3.4. Bu Qaydaların müddəaları hər hansı İstifadəçi tərəfindən pozulduqda Vebsaytın Administrasiyası tərəfindən tədbirlərin görülməməsi Vebsaytın Administrasiyasını öz maraqlarının və qanunvericiliyə uyğun qorunan Vebsaytın materiallarının müəllif hüquqlarının qorunması üçün daha gec müvafiq tədbirlər görmək hüququndan məhrum etmir.

İstifadəçi onu təsdiqləyir ki, hazırkı Müqavilənin bütün bəndləri ilə tanış olub və onları şərtsiz olaraq qəbul edir.

Korporativ Ümumi məlumatlar

Bütün hüquqları qorunur © 2011 partner.az

Saytın administrasiyası yayımlanan elanların
və reklam materiallarının məzmununa görə məsuliyyət daşımır.

Dizayn və proqramlaşdırma fixajOnline